هلدینگ سرمایه گذاری لاندا به منظور حمایت از کا‌رآفرینان و فعالان حوزه استارت آپ و همچنین خلق تفکر کارآفرینی در کشور کانادا تحت عنوان Landa Startup Inc و در ایران با عنوان شرکت طلوع روشن پاسارگاد فعال می‌باشد.

Copyright ©Landa International Holding. All rights Reserved